Keresés

Levelezős hallgatók, figyelem!

A konzultációs beosztás megváltozott. Az új változat a honlapról letölthető. Módosítás dátuma: 2010. 10. 21.

Induló szakjaink

Informatikatanár MA.
Programtervező informatikus BSc.
Web-programozó felsőfokú szakképzés

Elérhetőségek

  • E-mail: szamtech@ektf.hu
  • Tel/Fax: 520-486 vagy 520-400/4142
  • Cím: 3300 Eger, Leányka út 4.
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  2023. június  
cisco
A CISCO hálózati akadémia Program 2005-től az Eszterházy Károly Főiskola - Matematikai és Informatikai Intézet - Információtechnológiai tanszékén is elérhetővé vált.
msdn
Erről a szerverről elindulva az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetének oktatói és hallgatói a Campus licencen kívül további Microsoft szoftvereket érhetnek el.
it
Intézetünk egyike a magyarországon elsőként regisztrált hivatalos IT Akadémiáknak. A Microsoft támogatásával 2006 óta veszünk rész a Microsoft IT Academy Program programban, melynek célja hogy felsőoktatásban résztvevőknek minél kedvezőbb feltételek mellett nyújtson lehetőséget a korszerű és versenyképes ismereteket megszerezéséhez.

 Tanszéki történet

Első | Vissza |  Tovább |  Utolsó

1971-1998

Előzmények

Az országos Számítástechnikai Fejlesztési Program keretében a Művelődési Minisztérium a Matematikai Szakbizottságon belül 1970-ben létrehozta a Számítástechnikai Albizottságot a tanárképző főiskolák rövidtávú számítástechnikai programjának a kidolgozására. Az elnöki teendőkkel Dr. Perge Imre főiskolai docenst bízta meg. Bejelentik, és a sajtóban is megjelenik, hogy 1971-ben több egyetemmel egyidőben az egri főiskola is egy ODRA-1204 típusú számítógépet kap a Program keretében.

Számítástechnika

Az Albizottság és a Szakbizottság által elfogadott program alapján 1972-től a matematika szakos hallgatók számára kötelezően bevezetésre kerül egy új diszciplína a "Numerikus és gépi módszerek" című, három féléves tárgy és a további speciális kollégiumok is meghirdethetők. Külön intézkedik a program a tárgy tanításában érdekelt, valamint a matematika tanszék tanárainak féléves belföldi (lehetőleg Számítóközpontban eltöltött) tanulmányútjáról, szabadságáról, a számítógéppel rendelkező oktatási intézmények feladatairól, szolgáltatásairól és a program megvalósítását biztosító feltételekről.
1971. február 1-től Dr. Perge Imre féléves tanulmányúton vett részt a KLTE Számítóközpontjában. 1971 végén Dr. Pelle Béla tanszékvezető, Szőke Zoltán matematikus, Lóska Péter elektromérnök és Gyenge István technikus közvetlenül Lengyelországban, Wroclav-ban szerzett speciálisan a konkrét gépre vonatkozó ismereteket.
Toldi Erzsébet és Krisztián Ágnes a Budapesti Műszaki Egyetem Folyamatszabályozási Tanszéke ODRA-1204 számítógépes központjában végzett több hónapos gépkezelői, operátori tanfolyamot.
Az 1971. szeptember 8-i tanévnyitó ünnepségen a főigazgató bejelenti, hogy a tanév során "kezdi meg működését főiskolánk Matematika Tanszékén egy Számitástechnikai Csoport, mely a tanszék szerves része, s alapját egy 12 millió forintos beruházású ODRA-1204 típusú komputer képezi. A közel 10 főnyi személyzettel működő számítóközpont elsősorban oktatási és tanárképzési célokat szolgál, minden más feladat, csak ezután és csak a maradék lehetőséghez mérten kerülhet besorolásra. "Reméljük, hogy a tanárképző főiskolák első komputere nemcsak segíti az oktató- és tudományos munkánkat, hanem gondolkodásmódunkat is változtatva, modernebb, hatékonyabb és célratörőbb évtizedeket nyit meg főiskolánk életének második negyedszázadában." (Tanárképző Főiskola Évkönyve 1971-1972. 9. oldal)
A Számítóközpont a Leányka úti tanszéki épület földszintjén került kialakításra megfelelő légkondicionált és a műszaki előírásoknak megfelelő álpadlózattal rendelkező gépterem, zajmentesített adat-előkészítő terem és négy további kisebb szoba kiépítésével.

Matematikai Tanszék Számítástechnikai Csoportja

Mint az az előzőekből is kitűnik, 1971 decemberére a Csoport felkészült a gép fogadására, amelyet a főigazgató december utolsó hetében összehívott és megalakítottnak nyilvánított és a Művelődésügyi Minisztérium 35.020/1972 VI. sz. ügyirata alapján 1972. január 1-től a vezetői teendők ellátásával Dr. Perge Imre főiskolai docenst bízta meg.
A Csoport feladata, hogy a főiskola és a környező oktatási intézmények oktatási és tudományos tevékenységével kapcsolatban közvetlenül és közvetve számítástechnikai alapot biztosítson; megfelelő elméleti és gyakorlati segítséget nyújtson a főiskolai tanszéki oktatóknak, az ilyen természetű feladataik megoldásában és végül lehetőséget, gyakorlati hátteret biztosítson az egyes tanszékek kutatási és oktatási munkájához.
A Csoport munkatársai aktív segítséget nyújtanak a számítástechnikai tárgyak oktatásával kapcsolatos előadások és gépi gyakorlatok megszervezésében és lebonyolításában, szakdolgozatok konzultációjában és elbírálásában, valamint az ezekhez szükséges gépi számítások elvégzésében. Megszervezik a Számítóközpont alkalmankénti bemutatását és az igényeknek megfelelően számítástechnikai tanfolyamokat szerveznek.
A Számítóközpont a fenti feladatok ellátása mellett - a szabad gépi kapacitás kihasználása végett - főigazgatói engedély alapján megfelelő ellenszolgáltatás fejében külső kutató munkát is végezhet. A Számítóközpont tehát regionális feladatokat is ellát a számítástechnika kultúra terjesztésében a környező megyékben.


Első | Vissza |  Tovább |  UtolsóPowered by: staticmedia.hu 2010


aries3 v1.0

W3C Validator