Keresés

Levelezős hallgatók, figyelem!

A konzultációs beosztás megváltozott. Az új változat a honlapról letölthető. Módosítás dátuma: 2010. 10. 21.

Induló szakjaink

Informatikatanár MA.
Programtervező informatikus BSc.
Web-programozó felsőfokú szakképzés

Elérhetőségek

 • E-mail: szamtech@ektf.hu
 • Tel/Fax: 520-486 vagy 520-400/4142
 • Cím: 3300 Eger, Leányka út 4.
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  2022. május  
cisco
A CISCO hálózati akadémia Program 2005-től az Eszterházy Károly Főiskola - Matematikai és Informatikai Intézet - Információtechnológiai tanszékén is elérhetővé vált.
msdn
Erről a szerverről elindulva az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetének oktatói és hallgatói a Campus licencen kívül további Microsoft szoftvereket érhetnek el.
it
Intézetünk egyike a magyarországon elsőként regisztrált hivatalos IT Akadémiáknak. A Microsoft támogatásával 2006 óta veszünk rész a Microsoft IT Academy Program programban, melynek célja hogy felsőoktatásban résztvevőknek minél kedvezőbb feltételek mellett nyújtson lehetőséget a korszerű és versenyképes ismereteket megszerezéséhez.

Informatikatanár

Képzési forma, munkarend:

Mesterképzés, nappali és levelező munkarend

Képzési idő:

2-5 félév attól függően, hogy egy vagy két szakképzettség megszerzése a cél, illetve hogy a jelentkező milyen korábbi végzettsége alapján kéri felvételét.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

magyar nyelvű megjelölése: okleveles informatikatanár
angol nyelvű megjelölése: teacher of informatics

A képzés célja:

Az informatika tantárgy oktatása a közoktatás 5-12. évfolyamán, a szakképzésben és a felnőttoktatásban. Az informatika tárgyból közép és emelt szinten érettségiztetés. Informatikusi középfokú szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatása. Pedagógiai kutatási és tervezési feladatok megoldása. Iskolai informatikai eszközök, oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása. Tanulmányok doktori képzésben történő folytatása.

Az ideális jelentkező

 • informatikai ismereteket szerzett valamely informatikai BSc-n, főiskolák számítástechnika tanár szakjain vagy olyan korábbi egyetemi, főiskolai vagy a jelenlegi képzési rendszernek megfelelő BSc képzéseken, ahol az informatikatanári modul követelményeinek/tantárgyainak megfelelőkből legalább 50 kreditet teljesített
 • informatikatanár akar lenni, vagy olyan mester szintű képzésben kíván részt venni, ahol a meglévő informatikai ismereteit tovább bővítheti

A képzésre jelentkezhetnek, az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezők:

 • programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, informatikus könyvtáros alapképzési szakot, vagy ezeknek megfeleltethető főiskolai, egyetemi végzettségűek
 • bármilyen BSc szak informatikatanári szakirány
 • számítástechnika főiskolai tanári végzettségűek
 • egyéb főiskolai, egyetemi, tanári diplomával, illetve főiskolai pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, akik a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt 50 kreditértékű szakterületi előtanulmányt végeztek

Főbb informatikai tárgyak:

Programozási környezetek, A mesterséges intelligencia alapjai, Adatbiztonság az információs társadalomban, Alkalmazói ismeretek, Grafikus szoftverek alkalmazása, Számítástechnikai versenyfeladatok, Programozási nyelvek a közoktatásban, Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása, Az informatika oktatásának tartalmi elemei, Projekt labor, Web-fejlesztés, stb.

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú "C" típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Napjainkban és így a közoktatásban is az informatika az egyik legfontosabb tantárgy. Az informatikatanári diplomával való elhelyezkedés esélye/lehetősége az általános és középiskolákban, illetve egyéb informatikai munkakörök betöltése esetén kiemelkedő.

Részletes információk:

Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ Felvételi Csoport
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-424, Fax: 36/520-425
Interneten: http://www.tik.ektf.hu
E-mail: felvi@ektf.hu

EKF - Matematikai és Informatikai Intézet
Információtechnológiai Tanszék
3300 Eger, Leányka u. 4.
Tel./Fax: (36) 520-486 E-mail: szamtech@ektf.hu
Az interneten: http://matinf.ektf.hu


FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNY
INFORMATIKATANÁR SZAK

Motivációs beszélgetés:

 1. A motivációs beszélgetés általános célja:
  • a tanári szakma betöltéséhez szükséges személyes motívumok feltárása, valamint
  • annak felmérése, hogy a jelölt milyen ismeretekkel bír a jelenlegi oktatási rendszer főbb elméleti, nevelésfilozófiai és módszertani irányzatairól
  • milyen átfogó ismeretekkel rendelkezik a mai oktatási rendszer felépítéséről, struktúrájáról és alternatív formáiról
 2. A bizottság tájékozódjon a jelölt habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól, attitűdjeiről
 3. A beszélgetés célja még, hogy megállapítsa a jelölt általános tájékozottságát a matematika szakterület egyes kérdésköreiről

Informatika tanár szakon:

 • eddigi oktatási-nevelési tapasztalataik során hogyan tudták alkalmaznia a korábban megszerzett informatikai ismereteiket, különös tekintettel a módszertani sajátosságokra?
 • Milyen új lehetőségeket látnak az informatika oktatása módszertani kultúrájának megújítására figyelembe véve a tantárgy tartalmának dinamikus változását?
 • Milyen kompetenciákat tartanak fontosnak az informatikatanítás folyamatában a 7–12. osztályban?
 • A motivációs beszélgetés kiterjed a saját iskolai tapasztalataikon túl a jelenlegi társadalmi helyzetből adódó legújabb feladatokra, pl. tehetséggondozásra, hátrányos helyzetűek kezelésére.

Összpontszám:

A felvételi során maximum 100 pontot lehet elérni.
A motivációs beszélgetésen maximum 50 pont, az alapképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése alapján maximum 40 pont (oklevél minősítése * 8) szerezhető. Többletpont maximum 10 pont.
Powered by: staticmedia.hu 2010


aries3 v1.0

W3C Validator