Keresés

Levelezős hallgatók, figyelem!

A konzultációs beosztás megváltozott. Az új változat a honlapról letölthető. Módosítás dátuma: 2010. 10. 21.

Induló szakjaink

Informatikatanár MA.
Programtervező informatikus BSc.
Web-programozó felsőfokú szakképzés

Elérhetőségek

 • E-mail: szamtech@ektf.hu
 • Tel/Fax: 520-486 vagy 520-400/4142
 • Cím: 3300 Eger, Leányka út 4.
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  2022. május  
cisco
A CISCO hálózati akadémia Program 2005-től az Eszterházy Károly Főiskola - Matematikai és Informatikai Intézet - Információtechnológiai tanszékén is elérhetővé vált.
msdn
Erről a szerverről elindulva az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetének oktatói és hallgatói a Campus licencen kívül további Microsoft szoftvereket érhetnek el.
it
Intézetünk egyike a magyarországon elsőként regisztrált hivatalos IT Akadémiáknak. A Microsoft támogatásával 2006 óta veszünk rész a Microsoft IT Academy Program programban, melynek célja hogy felsőoktatásban résztvevőknek minél kedvezőbb feltételek mellett nyújtson lehetőséget a korszerű és versenyképes ismereteket megszerezéséhez.

Informatikatanár mesterképzés

A szakképzettség oklevélben szereplő,

 • magyar nyelvű megjelölése: okleveles informatikatanár;
 • angol nyelvű megjelölése: teacher of informatics.

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben, az informatika, az informatikai szakképzésben emellett az informatikusi szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és az iskolai informatikai eszközök, oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatok, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:

Szakterületi ismeretek:
Az informatikai alkalmazások felhasználási módszertana, fő komponensei, fogalomrendszere, informatikai technológiák, az oktatás megalapozását biztosító ismeretkörök az alábbi területeken:

 • Informatika és társadalom: Az informatika fejlődéstörténete. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban. Adatbiztonság, személyes adatok védelme. Jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások. (2–4 kredit)
 • Informatikai alkalmazások: Dokumentumkészítés. Prezentációtervezés és kivitelezés. Médiainformatika. Képfeldolgozás. Grafikai alkalmazások. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés. Alkalmazói versenyfeladatok megoldása. (6– 20 kredit)
 • Algoritmizálás és programozási nyelvek: Algoritmikus problémamegoldás módszerei. A közoktatásban használt programozási nyelvek. Programfejlesztői környezetek. Programozási versenyfeladatok megoldása. (4–15 kredit)
 • Információs technológiák: Infokommunikáció, információs technológiák szerepe a kommunikációban. Informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások, információs technológiák alapjainak ismerete, használata. Könyvtár alapismeretek. Oktatóprogramok, e-learning. (4–15 kredit)
 • Számítástudományi ismeretek: Logikai alapok a programozáshoz és az alkalmazásokhoz, számításelmélet, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia, egyéb számítástudományi ismeretek. (Legfeljebb 8 kredit)

Szakmódszertani ismeretek:

 • Informatikai fogalmak, eszközök, módszerek tanításának alapkérdései. A problémamegoldás módszertana. Informatikai alapismeretek (hardver, szoftver), dokumentumkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció és grafika, algoritmizálás és programozási nyelvek, programozási eszközök, információs társadalom, információs hálózati szolgáltatások témakörök tanításának fő kérdései, módszerei, eszközei. Az értékelés módszerei (különös tekintettel az érettségire, illetve a tantárgyi versenyekre).

Sajátos kompetenciák:
Az informatikatanár

 • alkalmas szakszerűen használni az iskola informatikaoktatási eszközeit, bevonni oktatómunkájába az informatikai eszközöket, távoktatási anyagokat;
 • közoktatási informatikai tananyagfejlesztésre, más szakos tananyagfejlesztés informatikai megvalósításának támogatására;
 • informatikai tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre;
 • hátrányos helyzetűek informatikai képzésére;
 • új, korszerű informatikai alkalmazások megismerésére és ezen ismeretek átadására;
 • problémák megoldásának algoritmikus kifejezésére, a megoldások helyességének igazolására és hatékonyságuk elemzésére;
 • együttműködő készsége alapján csoportmunkára;
 • az informatika és a társadalom kölcsönhatásának követésére.Powered by: staticmedia.hu 2010


aries3 v1.0

W3C Validator